Yaşar Topluluğu Üretim Yaparken Çevreyi Koruyor
Yaşar Topluluğu, ‘daha iyi bir yaşam için’ gerçekleştirdiği çalışmaları ‘Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu’nda topladı.

Faaliyette bulunduğu coğrafyada toplumun yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Yaşar Topluluğu, sürdürülebilir dünya hedefiyle hayata geçirdiği çalışmalardaki performansını raporda topladı. Sürdürülebilirliğin devamlı bir çaba gerektirdiğinin bilinciyle 2007 yılından bu yana sistematik olarak uyguladığı faaliyetlerini 2009 yılından beri yıllık olarak raporlayan Yaşar Topluluğu, 2012 raporunu da Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM KİS) ve Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) ilkeleri doğrultusunda hazırladı. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Yaşar Topluluğu sürdürülebilir bir dünya için sorumluluklarının bilincindedir ve çalışmalarının odağına sürdürülebilirliği almış bir şekilde faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Sürdürülebilirlik, tüm organizasyonda önemli stratejik bir hedeftir. Amacımız, bireysel düzeyden başlayarak sürdürülebilirlik konusunda topluma yol gösterici olmak ve farkındalığı artırmaktır’’ dedi. Yaşar Topluluğu İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ise günümüzde tüketicinin ürünü satın alırken artık sadece fiyat ve kalite özelliklerini değil; arkasındaki kurumun kurumsal değerlerini de bilmek istediğini kaydetti. Aktaş, “Yaşar Topluluğu olarak, faaliyetlerimizi çevreyi gözeten bir yaklaşımla sürdürüyor, kadınlarımıza istihdamda daha fazla olanak sağlıyor, insana değen ve değer yaratan toplumsal katkı projelerimizle “daha iyi bir yaşam için” çalışıyoruz’’ dedi.

5 Öncelikli Alan

Yaşar 2012 Sürdürülebilirlik Raporu’nda; “enerji ve iklim değişikliği”, “su kullanımı ve atık su”, “kullanılan malzeme ve atık”, “sağlık ve güvenlik” ve “toplumsal katkı” olmak üzere belirlenen beş öncelikli alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kaydedilen performans değerlendiriliyor. Karbon ayak izi konusuna özel bir önem atfederek karbon azaltım stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yaşar Topluluğu, 2020 yılına kadar birim ton üretim başına ortalama karbon emisyonunu yüzde 15 azaltmayı hedefliyor. Öte yandan 2012 itibariyle ikinci öncelikli alan olarak belirlenen su ve atık su konusunda da çalışmalara başlandığı bildirildi.