Çevre Vizyonumuz

Çevre ve Sürdürülebilirlik Tasarlanan yeni ürünlerde çevre dostu malzeme ve teknoloji kullanımına özen gösterilmekte, geri dönüştürülebilen ambalajlar tercih edilmektedir.

Pınar üretim faaliyetlerini yürütürken; çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına, kirliliğin önlenmesine, atıkların azaltılmasına, kullanılan su ve enerjide tasarrufa, sürekli yenilenme ve gelişmeye, çevre ile ilgili tüm mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyulmasına özen göstermektedir.
Pınar Süt fabrikalarında, çevrenin korunması ve çevreye verilen zararların en aza indirilmesi amacıyla TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu çerçevede Pınar'da çevresel performans kriterleri belirlenmiş, iyileştirmelere yönelik planlar oluşturulmuş ve hedefler geliştirilmiştir. Çevre yönetim sistemi gereği, tüm birimlerde çevre etki envanteri çıkarılmış, bu envanterlere göre çevreye olan etkilerin şiddeti belirlenerek, çevre etki kütükleri oluşturulmuştur. Ayrıca, kurulan tedarikçi değerlendirme sistemleriyle, tedarikçilerin çevre yönetim sistemleri ve işleyişi de puanlandırılmaktadır. Pınar, her yılın başında oluşturulan ve yıl boyunca takip edilen çevre faaliyet plan ve programları kapsamında kaynak tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Ürün ambalajlarının %98'i geri kazanılabilir malzemelerden
Pınar ürünleri, Şirket'in küresel sorumluluk yaklaşımını da ansıtmaktadır. Tasarlanan yeni ürünlerde çevre dostu malzeme ve teknoloji kullanımına özen gösterilmekte, geri dönüştürülebilen ambalajlar tercih edilmektedir.

Pınar tarafından kullanılan ürün ambalajlarının %98'i geri kazanılabilir malzemelerden oluşmaktadır.
Pınar, enerji tasarrufuna ve kirliliğin azaltılmasına destek vermek amacıyla, üretim revizyon çalışmalarında öncelikli olarak enerji tüketim ve kirlilik değerlerini incelemektedir. Geri dönüştürülebilir atık maddelerinde ve üretimde kullanılan su, laboratuvar analizlerinden geçirildikten sonra geri dönüşüm işleminde kullanılmaktadır. Çevresel etki yönünden en önemli parametrelerden biri olan atık su oranı da gerçekleştirilen projelerin bir sonucu olarak %15,75 oranında azaltılmıştır..

ÇEVKO ile işbirliği
Pınar; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş ilan edilmiş olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile sözleşmeli olarak çalışmaktadır. ÇEVKO, Pınar adına piyasaya sürülen ambalaj atıklarının kaynağında toplanması için yerel yönetimler ve lisanslı firmalarla işbirlikleri geliştirmektedir. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince, 2009 yılında piyasadan toplatılan ambalaj oranı %36'ya ulaşmıştır.


 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27

 
CookieWeb sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik ve kullanım koşullarımıza göz atabilirsiniz.
X