Yönetim Sistemleri Politikası

PINAR SÜT YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Süt ve Süt Ürünleri, Toz Ürünler, Sos Grubu Ürünler ve Meyve Suları üreten Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. olarak ana hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile birlikte, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümek ve bir dünya markası olmaktır. 

Bu doğrultuda Pınar Süt olarak, 

 • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri, yasal mevzuatlar ve ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı, 
 • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Ürün ve proseslerimizde, gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürüne, çevreye ve çalışanımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Proseslerimizde, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Kurumsal Risk Yönetimiyle, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını ve riskin yönetilmesini sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

PINAR ET YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz kırmızı et ve kanatlı eti hammaddeli et ve et ürünlerinin, su ürünlerinin, bitkisel ve süt bazlı ürünlerin ve unlu ürünlerin tasarımı, üretimi, depolanması, sevkiyatı ve laboratuvar hizmetleri alanlarında uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız aşağıdaki gibidir;

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin yasal mevzuatlara uymak ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Gıda güvenliğini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyeti ve şartlarını sağlamak,
 • Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
 • Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Yaşar Holding’in bir kuruluşu olarak, insana ve çevreye değer vermek,  faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Çalışanlarımızın, Entegre Yönetim Sistemimizin gereklilikleri hakkında bilinçlenmeleri ve sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Laboratuvarımıza iç ve dış müşterilerden ulaşan analiz taleplerini; bağımsız, tarafsız ve bilginin gizliliğine özen gösteren bir yaklaşımla, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun, hızlı, güvenilir ve doğru olarak karşılamak,
 • Kalite, Gıda, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Laboratuvar, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk ve fırsatları analiz ederek değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yöneterek süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmek,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, bunun yanında alternatif enerji kaynakları araştırarak enerji performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak.

Temel Politikamızdır.

PINAR ET SU POLİTİKASI 

Pınar Et, “Daha İyi Bir Yaşam İçin” bugünden yarına ulaşacak değerlerin başında gelen sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş bir kuruluştur. Pınar Et, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ilk imzalayan topluluklardan olan Yaşar Holding iştirakidir. 

Firmamız, suyun en önemli hayat kaynağı olduğunun farkında olarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet edecek uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle yaşamsal öneme sahip suyun doğru kullanılması için taahhütlerimiz;

 • Çevre Yönetim Sistemimizi etkin bir şekilde uygulayarak, 2017 baz yılına göre su ayak izimizin 2021 yılına kadar %5, 2023 yılına kadar %10, 2030 yılına kadar  %15 azaltılmasının sağlanması,
 • Suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı konularında çalışmalar yapılması,
 • Tüm çalışanlarımız için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
 • Tedarikçilerimizi bilinçlendirerek, tedarikçi geliştirme programlarında çevre ve su konularında yapılan iyileştirmelerin takip edilmesi,
 • Bölgemizde gerçekleştirilen, çevre ve su projelerinde gönüllü ve etkin olarak katılım sağlanması.


PINAR SU VE İÇECEK YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Pınar Su ve İçecek, doğadan saf ve doğal olarak elde ettiği kaynak sularını yine aynı titizlikle hiçbir işlem yapmadan en doğal hali ile şişeleyip tüketicilerine sunarken çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde, “Müşteri Memnuniyeti”, “Kalite”, “Gıda Güvenliği”, “Çevre”, “Enerji” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği”ne olan etkileri kontrol etmeyi, tüm bu yönetim sistemlerinde sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Markamızın değerini arttırmak ve bir dünya markası olmak hedefimiz, müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle ve sağlıkla tüketmesini sağlamak en önemli ilkemizdir.

Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve her anından keyif almalarını sağlamak için müşteri memnuniyetine, operasyonel mükemmeliyetçiliğe, insan kaynaklarına, sürdürülebilir çevre bilincine, etik değerlere odaklanmış olan Pınar Su ve İçecek:

 • Bilim, birlik, başarı meşalesi ışığında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarında ve toplumda müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesi için uğraş verir,
 • Daha iyi bir yaşam için müşteri ihtiyaçlarını hızla algılar,
 • Her türlü müşteri geri bildirimi için tüm teknolojisini, alt yapısını ve insan kaynaklarını seferber ederek müşteri odaklı, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla şikayetleri ele alır,
 • Katılımcı yönetim anlayışı ile insan kaynağına, müşteri algısına ve tedarikçilerin gelişimine önem verir, tüm paydaşlarını eğitim ve iç-dış iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirir ve bilinçlendirir,
 • Kurumsal risk yönetimi yaklaşımını benimseyerek ilgili tüm süreçlerinde yönetim sistemleri gerekliliklerine uyarak hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek riskleri belirleyen, hedeflerini olumlu etkileyebilecek potansiyel fırsatları değerlendiren bir risk yönetimi metodolojisi yürütür,
 • Müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri ile üyesi olduğu kuruluşların şartlarını takip eder ve yerine getirir,
 • Yatırım kararı alırken müşteri odaklı, çevreye ve enerji verimliliğine dayalı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman ve teknoloji seçer,
 • Enerji verimliliği açısından en uygun ürünü seçer ve enerji performansının iyileştirilmesine dayalı tüm tasarımları destekler. Tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefler, mümkün olduğunca doğal ve yeniden kullanılabilir malzemeleri ve enerji kaynaklarını tercih eder,
 • Uygulayabildiği ve faaliyetleri arasına alabildiği her durumda; doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önler, atıklarını asgari düzeye indirir, geri dönüşümünü sağlar veya zararsız hale getirecek önlemler alır,
 • Karlılığı ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapar,
 • İş kazası riskini yok edecek şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurmayı amaçlar, tüm süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği performans kriterlerini sürekli geliştirir, işlerin güvenli bir şekilde yapılması konusunda kararlı davranır, bu konuda çalışanların katılımını destekler,
 • Faaliyet gösterdiği tüm yurt içi ve yurt dışı bölgelerde yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurar,
 • Müşteri memnuniyeti, çevre, enerji, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri gerektiğinde kamu, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına iletir ve/veya bu bilgileri ister,
 • Müşterilere ait kişisel ve kurumsal bilgileri gizlilik prensiplerine sadık kalarak üçüncü taraflar ile paylaşmayacağını taahhüt eder
 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27