Yönetim Sistemleri Politikası

PINAR SÜT YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Süt ve Süt Ürünleri, Toz Ürünler, Sos Grubu Ürünler ve Meyve Suları üreten Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş. olarak ana hedefimiz, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız ile birlikte, karlılığımızı ve verimliliğimizi arttırarak büyümek ve bir dünya markası olmaktır.

Bu doğrultuda Pınar Süt olarak,

 • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri, yasal ve diğer şartlar, ahlaki kurallar çerçevesinde; müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı, eğitim ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanlarımız için güvenli bir iş ortamı yaratarak, yaralanmayı ve sağlığın bozulmasını önlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan temsilcilerimize danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Ürün ve proseslerimizde, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri açısından risk değerlendirmesi yaparak; ürüne, çevreye ve çalışanımıza olan olası etkileri önceden tespit etmeyi, riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmalar yapmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler kullanarak, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında sistematik bir atık yönetim sistemini uygulamaya almayı, kirliliği kaynağında önlemeyi ve/veya azaltmayı
 • Proseslerimizde, tasarım aşamasından itibaren enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif/yenilenebilir kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Kurumsal Risk Yönetimiyle, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını ve riskin yönetilmesini sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan hedef ve programların düzenli gözden geçirmelerle etkinliğini değerlendirmeyi ve sürekli iyileştirme için sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gereken çalışmaları yapmayı taahhüt ederiz.

PINAR ET YÖNETİM SİSTEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. olarak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz büyükbaş ve hindi yetiştiriciliği, kırmızı et ve kanatlı eti hammaddeli et ve et ürünlerinin,  su ürünlerinin, bitkisel ve süt bazlı ürünlerin ve unlu ürünlerin tasarımı, üretimi, depolanması, sevkiyatı ve laboratuvar hizmetleri alanlarında uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız aşağıdaki gibidir;                                                                                                                      

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin yasal ve diğer şartlara uymak ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Gıda güvenliğini sağlamak, sahip olduğumuz gıda güvenliği ve  kalite  kültürümüzü sürdürülebilir kılmak ve tabana yaymak,
 • Müşteri memnuniyeti ve şartlarını sağlamak,
 • Ürünlerimizi üretirken gıda kaybı ve israfını azaltacak uygulamalar yapmak,
 • Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,
 • Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Yaşar Holding’in bir kuruluşu olarak, insana ve çevreye değer vermek,  faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımını azaltan uygulamaları hayata geçirerek, doğal kaynakları verimli kullanmak ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın, eğitim ve iç–dış iletişim kanallarını kullanarak Entegre Yönetim Sistemimiz ve politikamız hakkında bilinçlenmeleri ve sistemin geliştirilmesi için katılımda bulunmalarını sağlamak,
 • Laboratuvarımıza iç ve dış müşterilerden ulaşan analiz taleplerini; bağımsız, tarafsız ve bilginin gizliliğine özen gösteren bir yaklaşımla, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun, hızlı, güvenilir ve doğru olarak karşılamak,
 • Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Laboratuvar, Helal Gıda, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk ve fırsatları analiz ederek değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yöneterek süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini analiz ederek azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak, işle ilgili yaralanmaları ve çalışanların sağlığının bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji tüketimlerini analiz ederek, ilgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, bunun yanında alternatif enerji kaynakları araştırarak enerji performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uyguladığımız hayvan refahı gereklilikleri ile sektörde örnek kuruluş olmak  

PINAR SU VE İÇECEK YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Pınar Su ve İçecek, doğadan saf ve doğal olarak elde ettiği kaynak sularını yine aynı titizlikle hiçbir işleme uğratmadan en doğal hali ile şişeleyip tüketicilerine sunmaktadır. Sağlık, lezzet, yenilik kaynağı olan, tüketici istekleri ve gereksinimleri doğrultusunda ürettiği içecek ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaktadır. Bu faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışma ve üretim yöntemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, “Müşteri Memnuniyeti”, “Kalite”, “Gıda Güvenliği”, “Çevre”, “Enerji” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği”ne olan etkileri kontrol etmeyi, tüm bu yönetim sistemlerinde sürekli iyileşmeyi ve gelişim sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Markamızın değerini arttırmak ve bir dünya markası olmak hedefimiz, müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle, sağlıkla ve beğeniyle tüketmesini sağlamak en önemli ilkemizdir.

Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve her anından keyif almalarını sağlamak için müşteri memnuniyetine, operasyonel mükemmeliyetçiliğe, insan kaynaklarına, sürdürülebilir çevre bilincine, enerji verimliliğine ve etik değerlere odaklanmış olan Pınar Su ve İçecek:

 • Bilim, birlik, başarı meşalesi ışığında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile çalışanlarında ve toplumda müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesi için uğraş verir,
 • Daha iyi bir yaşam için müşteri ihtiyaçlarını hızla algılar,
 • Her türlü müşteri geri bildirimi için tüm teknolojisini, alt yapısını ve insan kaynağını seferber ederek müşteri odaklı, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla şikayetleri ele alır,
 • Katılımcı yönetim anlayışı ile insan kaynağına, müşteri algısına ve tedarikçilerin gelişimine önem  verir.  Eğitim  ve iç-dış iletişim kanallarını  kullanarak  tüm paydaşlarına  müşteri memnuniyeti, çevre, enerji, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri iletir ve/veya bu bilgileri ister,
 • Kurumsal risk yönetimi yaklaşımını benimseyerek ve ilgili tüm süreçlerinde yönetim  sistemleri             gerekliliklerine uyarak hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek riskleri belirleyen, hedeflerini olumlu etkileyebilecek potansiyel fırsatları değerlendiren bir risk yönetimi metodolojisi yürütür,
 • Müşteri memnuniyeti, kalite, gıda güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili yasal ve diğer yükümlülükleri ile üyesi olduğu kuruluşların şartlarını takip eder ve yerine getirir,
 • Yatırım kararı da dahil tüm iş sürekliliği süreçlerinde müşteri odaklı, çevresel sorumluluğa ve enerji verimliliğine dayalı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ekipman ve teknoloji seçer,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi açısından en uygun ürünü seçer ve enerji performansının iyileştirilmesine ve sürekli geliştirilmesine dayalı tüm tasarımları destekler. Tüm girdi ve enerji kullanımlarını en az düzeye indirmeyi hedefler, mümkün olduğunca doğal ve yeniden kullanılabilir malzemeleri ve enerji kaynaklarını tercih eder,
 • Hedeflenen enerji performansına ulaşmak için gerekli kaynakları temin eder ve bu kaynakları verimli kullanır,
 • Sürdürülebilirlik ilkelerini odağına alarak doğal kaynakları verimli kullanır, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik etkin çalışmalar sürdürür,
 • Uygulayabildiği ve faaliyetleri arasına alabildiği her durumda; doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önler, atıklarını asgari düzeye indirir, geri dönüşümünü sağlar veya zararsız hale getirecek önlemler alır,
 • Karlılığı ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapar,
 • İş kazası riskini yok edecek şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurmayı amaçlar, tüm süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği performans kriterlerini sürekli geliştirir, işlerin güvenli bir şekilde yapılması konusunda kararlı davranır, bu konuda çalışanların katılımını destekler,
 • Faaliyet gösterdiği tüm yurt içi ve yurt dışı bölgelerde yasalara, kültürel değerlere ve etik kurallara saygı gösterir ve açık iletişim kurar,
 • Müşterilere ait kişisel ve kurumsal bilgileri gizlilik prensiplerine sadık kalarak üçüncü taraflar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
 
 
Bu içeriği paylaşın;
 
 
 

Copyright 2016 Yaşar Holding A.Ş.

Gizlilik ve Kullanım Koşulları/KVKK
 
Site by LuckyEye
 

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ

444 76 27

 
CookieWeb sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik ve kullanım koşullarımıza göz atabilirsiniz.
X